Tuyển dụng

Chào mừng các bạn đã đến với Chuyến xe vui vẻ của Vbox. Chúng tôi rất vui mừng vì chúng ta đã gặp nhau tại nơi này và mong rằng trong một ngày gần nhất chúng tôi sẽ có bạn đồng hành trên cùng một con đường.

Trên chuyến xe của chúng tôi có bốn nguyên tắc chính:

Sáng tạo không ngừng

Đây là tiêu chí đầu tiên mà mọi thành viên trên Chuyến xe vui vẻ đều tuân thủ. Dù ở vị trí nào, công việc nào chúng tôi cũng luôn nhắc mình sáng tạo để có sản phẩm tốt hơn, công việc hoàn thành nhanh hơn và luôn tự hỏi mình một câu hỏi lớn: Có cách nào là tốt hơn không?

Sản phẩm hoàn hảo

Đây là mục tiêu chung mà tất cả các thành viên trên Chuyến xe vui vẻ luôn hướng đến từng ngày.

Chia sẻ, đồng thuận

Chia sẻ với nhau từng niềm vui nỗi buồn để có một sự đồng thuận một lòng trong công việc là văn hoá của Chuyến xe vui vẻ Vbox.

Những người điều hành tại Vbox phần lớn cũng bước lên chuyến xe vui vẻ của chúng tôi qua cánh cửa này, Và người tiếp theo sẽ là bạn? Nếu bạn cam kết sẽ thực hiện tốt những nguyên tắc của chúng tôi. Thành công của ngày mai là sự cố gắng và quyết tâm của ngày hôm nay. Rất vui mừng chào đón bạn