Sản Phẩm Mới

Đẩy mạnh công tác đào tạo nhân lực

Với chiến lược con người là nền tảng để phát triển cùng với việc cơ cấu lại toàn bộ nhà máy và đầu tư công nghệ mới, thì việc đào tạo con người là việc cực kỳ quan trọng mà công ty đã triển khai, với việc đào tạo lại con người cũ. Công ty đã cử cán bộ quản lý có năng lực đi học các lớp về quản lý sản xuất tại VJCC – DH NT và mời các chuyên gia về, đào tạo tâm thế và đào tạo kỹ năng và tư duy sản xuất mới, các quy trình sản xuất cho toàn bộ nhân viên công ty, qua đó tạo sự hứng khởi, tươi mới trong tất cả cán bộ và công nhân viên. Tạo ra một bầu không khí sản xuất chuyên nghiệp và hiệu quả cao.

Tin tức khác